BATANG 1000 (First 1000 Days)

Ang Dapat sa Bata: Supplements Para sa Ating Supling (0-12 months)  

 

Batang 1000 - baby vitamins

Ang gatas ng ina ay ang pinakamagandang pagkunan ng nutrients na maaaring matanggap ng isang bata (0-6 na buwan). Ngunit pagdating ng ika-6 na buwan, kailangan na rin mabigyan ng dagdag bitamina ang ating mga supling. Sa pagpili ng tamang vitamins, maaaring hanapin ang mga sumusunod:

Iron. Dahil ang iron sa dugo ni mommy ay nababawasan habang nagpapasuso kay baby, ang dagdag na iron ay kinakailangan upang magkaroon ng sapat na dugo at maiwasan ng ating supling ang iron-deficiency.

Vitamin A. Ang bitaminang ito ay importante sa pagpapaganda ng paningin at pagpapalakas ng buto ni baby. Bukod pa rito, ang bitaminang ito ay proteksyon laban sa mga impeksyon.

Zinc.  Ang zinc ay responsable sa pagbuo ng protina sa katawan ni baby na tumutulong sa mabilisang paggaling ng sugat, pagdevelop ng dugo, at pagpapalakas ng immune system.

Vitamin C. Ito ang bitaminang tumutulong sa pagpapaganda ng pag-absorb ng iron, paglaban sa mga impeksyon, paggawa ng protina na nakatutulong sa istraktura sa buto, muscle, dugo, at sa pagpapanatili na maging matibay ang ngipin at buto.

Vitamin B12. Ang vitamin B12 ay importante lalo na sa pananatiling malusog ang blood cells at sa nervous system ni baby.

Ilan lamang ito sa dapat nating hanapin sa mga vitamins ng ating supling. Tandaan, ang ating paediatrician ang eksperto pagdating sa kalusugan ng ating mga anak mula sanggol hanggang edad 18. Para sa mas kumpletong kaalaman ukol sa development at mga dapat ibigay kay baby, regular bumisita sa inyong paediatrician.

 

Photo source: http://www.freepik.com/free-vector/medicine-bottles_776528.htm

http://www.freepik.com/free-vector/infographic-template-design_1062202.htm

 

Source:

https://www.babycenter.com/0_vitamin-a-in-your-childs-diet_10324693.bc

http://www.who.int/elena/titles/vitamina_children/en/

https://wicworks.fns.usda.gov/wicworks/Topics/FG/Chapter1_NutritionalNeeds.pdf

 

 

Breastfeeding Stories

An Experiment Baby

“Jamir is an experiment baby”, this is how our neighbors tag my 10-month old son. They were amazed by how we raise our little child and constantly tell us that what we do to our child is one of a kind.

The Preparation

jamir and mommyThe experience began when our baby Jamir was born. In spite of our goal to have a normal delivery, my wife Nean underwent CS operation but that did not hinder us. We requested the attending physicians, the OB and the pedia, to let Jamir experience Unang Yakap—an important step where the child lies on his/her mother’s chest to have skin-to-skin contact, and be breastfed for the first time.

Remarkably up until we went home, Jamir continues to breastfeed to his mother as often as necessary. As weeks passed by, we were gradually overcoming the difficulties of our experiment.

Exclusive breastfeeding

Jamir is exclusively breastfed in the first six months of his life. No water. No vitamins. No solid foods. Studies show that breastmilk is 88% water. In fact, giving excess water to babies below six months is fatal and may cause water intoxication. Vitamin supplements were not permitted since the nutritional value of the breastmilk is enough for his needs. He’s also used to not taking medicine for common illnesses such as colds and cough.

It was actually amazing that Jamir needed nothing but breastmilk to survive for the first six months.

Complementary feeding

We started to introduce solid food to Jamir when he officially turned ‘6 months’. The first food we gave to him is avocado with breastmilk. We only provide natural food to Jamir and refrain from adding sugar, salt, junk food, especially water to his diet. And at the same time, we continue breastfeeding him. Gratefully, Jamir has a good appetite. In the first 2 months of introducing solid food, Jamir had already eaten almost everything from the Bahay Kubo—okra, patola, upo, kalabasa, sibuyas, luya, talong, petsay and many more.

jamir photo

This August, Jamir turns 1. Jamir is healthy and at the same time we are able to save money for more important things we need rather than buying expensive formula milk, distilled drinking water, baby’s processed food and the like.

Our Realization

There is no powdered milk that can equate the nutrition that natural food has. Feed your child right! Vitamins supplement is unnecessary if you feed your child right and processed food is not healthy and would never be.

The world is perfectly created; that life is best on its natural course. A woman lactates because it is what her child needs. All mothers lactate and it is a rare condition that a woman does not have the capacity of producing milk to breastfeed her child. Explore the wonders of nature and you’d be surprised how it could be life-saving.

Jamir is not an experiment baby. He is breastfed and continues to eat fruits and vegetables until now. He is active and healthy. He is undoubtedly a baby nurtured naturally.

Moreover, this is our way to express how we love him. Someday he will definitely thank us for not giving him those unnatural and unhealthy stuff that most babies eat and that we spared him from junks during his first year of life.

Jamir is not being experimented. He is being guided, nurtured and loved. ###

akosiliet green-bnok (4)

 

Jaime de Guzman is a 25-year-old father. He is a member of the following support groups: Breastfeeding Pinays, Babywearing Philippines, Modern Cloth and Nappying Philippines, and Gentle Birth Philippines.
BATANG 1000 (First 1000 Days)

Kailan nagsisimula ang First 1000 Days ni Baby?

Ang pundasyon ng maganda at malusog na kinabukasan ng isang bata ay nagsisimula sa isang simpleng hakbang – ang pag-aalaga ng isang babae sa kanyang sarili bago at habang nagbubuntis.

F1KD website photo 2

Ang pangangalaga sa sarili bago magbuntis ay mahalaga upang masiguro ang malusog na pangangatawan. Maaaring makamit ito sa pamamagitan ng sumusunod:

 • Pag-iwas sa paninigarilyo, pag-inom ng alcohol at paggamit ng droga
 • Pag-inom araw-araw ng folic acid
 • Pagkontrol ng mga medical conditions (e.g. diabetes, hypertension)
 • Pagkakaroon ng tamang timbang sa pamamagitan ng pagkain ng tama at masustansya; at regular na pag-eehersisyo

Sa unang tanda ng pagbubuntis, dapat simulan ng isang babae ang pag-aalaga sa sarili sa pamamagitan ng pagpapa check-up sa mga midwife, doktor o nurse. Ang kalusugan ng nanay at baby ang binabantayan tuwing prenatal check-up.

Mahalaga ang prenatal check-up dahil ito ay makatutulong na matukoy ang problema sa pagbubuntis kung meron, at maagang malapatan ng lunas habang nagbubuntis. Nakatutulong din ito na maiwasan ang panganib o komplikasyon ng pagbubuntis tulad ng anemia, preeclampsia, diabetes, atbp. Ito din ang pagkakataon na tinuturuan ang mga nanay sa tamang pag-aalaga sa sarili tulad ng mga tamang ehersiyo, mga bitamina na dapat inumin, mga pagkain na dapat kainin (e.g. gulay, prutas, isda, etc.) at ang mga pagkain at gawaing dapat iwasan.

buntis

Sa prenatal-check-up, ang mga sumusunod ay maaring pagusapan o ipagawa ng mga medical providers:

 • Medical history
 • Due date
 • Laboratory examinations at ultrasound
 • Tetanus toxoid shots
 • Physical examination

Ayon sa pag-aaral, ang mga nanay na hindi nagpapatingin sa panahon ng pagbubuntis ay mas mataas ang tyansa na ang sanggol ay may mababang timbang pagkapanganak (low birth weight) at may mataas ding tyansa na mamatay ang sanggol nito kaysa sa mga nanay na nagpapatingin sa panahon ng pagbubuntis. Ang mga sanggol na may low birth weight ay mataas din ang panganib ng komplikasyon dahil sa mahinang pangangatawan upang labanan ang impeksyon.

Sa magandang kinabukasan ni baby, regular na bumista at magpatingin sa mga midwife, doktor, at nurse.

Source:
http://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/prenatal-care.html
http://www.mchb.hrsa.gov/programs/womeninfants/prenatal.html
http://www.stanfordchildrens.org/en/topic/default?id=very-low-birthweight-90-P02424
Uncategorized

Secrets to a Joyful Breastfeeding with Ms. Nona Andaya-Castillo

secret to a joyful breastfeeding

Calling all pregnant mommies who live in Quezon City!

In celebration of the breastfeeding awareness this month of August, we are inviting you to a special breastfeeding talk this August 27, 2016 in UP Hotel, UP Diliman Campus, Quezon City. Registration starts at 1:00 pm. 
Our guest speaker is one of the Philippines’ top breastfeeding advocates, Ms. Nona Andaya-Castillo.nanay nona

“Nanay Nona” is a registered IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant), she is the first and currently the only non-medical doctor who passed the accreditation. She is also a recipient of the GCE (grand challenge exploration) research grant funded by the Bill and Melinda Gates Foundation to research more on breastfeeding.

Registration Fee: P250 (w/ SNACKS & Giveaways) LIMITED SLOTS ONLY

Para makasali, mag-email sa safebirthclinic@gmail.com ng mga sumusunod:

 1. Kumpletong Pangalan
 2. Kumpletong Address
 3. Contact number
 4. Ilang buwan nang buntis?
 5. Pang-ilan nang pagbubuntis?
 6. Bakit nais sumali sa seminar?
 7. Saan planong manganak (e.g. private o public hospital, lying-in, etc.)?

Hintayin ang confirmation email at text mula sa SafeBirth 

*NOTE: Importanteng makatanggap ng confirmation email upang makasali. 

BATANG 1000 (First 1000 Days)

Bakit Mahalaga Ang First 1000 Days Ni Baby?

Nakasalalay sa uri ng pagalaga ng ina sa kaniyang sarili at kanyang anak sa loob ng First 1000 days ang kinabukasan ng isang bata na maging matalino, maliksi, matagumpay at kapakipakinabang sa pamilya at lipunan.

Sa First 1000 days nahuhubog ang mental at pisikal na pangangatawan ni baby. Nagsisimula ito sa pagbubuntis hanggang sa ika-2 taon ni baby. Batay sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa nutrisyon sa panahong ito ay makaaapekto kay baby ng habambuhay at hindi na ito maaaring mabawi ang marapat na ambag sa kanyang pisikal at mental development. Hindi makakabuo ng sapat na resistensya ang bata na makaaapekto sa kanyang paglaki, pag-aaral at pagtatrabaho sa hinaharap.

Maaaring maiwasan ito kung pahahalagahan ng bawat ina ang kanilang nutrisyon sa First 1000 days nila ni baby. Mahalagang gawin ang sumusunod sa First 1000 days:

Para kay mommy:
Mommy Book-02

 • Regular na pagpapatingin sa mga health medical providers tulad ng midwife, doktor o nars sa unang tanda ng pagbubuntis
 • Uminom ng multivitamins na may folic acid at ferrous sulfate para sa mental and pisikal na development ni baby
 • Pagpapabakuna ng tetanus toxoid para maiwasan ang neonatal tetanus
 • Pagkain ng mga masusustansiyang pagkain (Go, Grow, and Glow)
 • Manganak lamang sa malinis at ligtas na paanakan katukad ng ospital o lying-in upang masigurado ang kaligtasan ni mommy at baby

Para kay baby: Mommy Book-13

 • Tanging gatas ng ina lamang ang ipainom sa unang anim (6) na buwan.
 • Magpa Newborn Screening upang matiyak na walang metabolic disorder
 • Regular na pagpunta sa health center o clinic para sa schedule ng check-up o bakuna
 • Pagpapakain ng mga masusustansyiang pagkain (Go, Grow and Glow) simula sa ika-anim na buwan ng sanggol

Ilan pa lamang ito sa mga maaaring gawin upang itaguyod ang mabuting pundasyon sa magandang kinabukasan ni baby.

Ang malnutrisyon ay isa sa nakababahalang suliranin sa Pilipinas. Tinatayang 3.4M na bansot na bata at may mahigit 300,000 na batang may edad 5 taong gulang ang kulang sa timbang. Maaaring matugunan ito sa Unang Isang Libong Araw (First 1000 Days).

Ngayong taon, ang National Nutrition Council (NNC) at Department of Health (DOH) ay nangangampanya sa kahalagahan ng First 1000 days ni baby na pinamagatang, “First 1000 Days ni baby pahalagahan para sa malusog na kinabukasan”. Hinihikayat din nila ang iba’t ibang samahan na makilahok upang higit na maraming nanay at baby ang maging malusog sa kanilang First 1000 days.

100days

Nakikiisa ang SafeBirth sa kampanya ng ating gobyerno sa pamamagitan ng Batang 1000 program.  Layunin ng programang ito na tiyaking malusog ang bawat nanay at sanggol sa pamamagitan ng ibat-ibang mga gawain sa komunidad na lalahukan ng mga ina.

Panoorin ang video para sa karagdagang impormasyon, i-click ang link na ito: BATANG 1000 PROGRAM.