Q&A

 1. Ano ang mga serbisyo sa SafeBirth?

Ang SafeBirth ay hindi lamang paanakan, ito din ay isang clinic. Ang mga sumusunod ay ang iba pa naming serbisyo:

 • Maternity
  • Prenatal Consultation (Check-up ng buntis)
  • Normal Delivery (Panganganak)
  • Vitamin Supplementation
  • Tetanus Toxoid Vaccination (Bakuna laban sa tetano)
  • Birth Certificate Registration
  • Postpartum Consultation kasama na ang Counselling sa Family Planning
 • Pediatrics
  • Pediatrician Consultation (Check-up ng baby at bata)
  • Newborn Screening (basic, expanded)
  • Bakuna  (Hepa A, Hepa B, BCG, Measles, Chicken Pox, MMR, Pentavalent HIB, Pneumo, Typhoid)
  • Nebulization (Pag-nebulize sa may hika)
  • Ear Piercing (Pagbutas sa tenga/hikaw)
 • Primary Care and Women’s Health
  • Medical Consultation (Konsulta sa doktor)
  • Obstetrics and Gynecology (Ob-Gyne)
  • Pap smear
  • Vaginal repair (episioraphy, perinioraphy)
  • Removal of IUD and implants
  • Bakuna sa kababaihan (Cervical Cancer, Flu, Hepatitis)
 • Diagnostics
  • BP Monitoring (Pagkuha ng blood pressure)
  • Rapid tests (blood sugar monitoring, cholesterol, uric acid, HbA1c)
  • Laboratory tests tulad ng CBC, FBS, blood typing
 • Others
  • Cautery (Pagtanggal ng kulugo)
  • Circumcision (Tuli)
  • Incision and Drainage (Paggamot sa sugat at iba pang sakit sa balat)
  • Suturing / Removal of suture

 1. Sino ang maaring manganak sa SafeBirth?

Maaring manganak ang mga buntis na may kumpleto o kahit apat (4) na prenatal check-ups lamang at laboratory examinations. Tinatanggap lamang din sa SafeBirth ang normal uncomplicated deliveries.

Ang sumusunod na mga kondisyon ay ang hindi tinatanggap sa SafeBirth o kahit saan mang lying-in clinic, ayon sa PhilHealth:

 • pagbubuntis na may edad na bababa sa 19
 • unang pagbubuntis ng may edad na 35 at pataas
 • multiple pregnancy
 • ovarian abnormality (ovarian cyst)
 • uterine abnormality (myoma uteri)
 • placental abnormality (placenta previa)
 • abnormal fetal presentations (e.g. breech)
 • may history ng tatlo (3) o higit pang miscarriages/abortions
 • may history ng isang (1) stillbirth
 • may history ng major obstetric and/or gynecologic operation (e.g. caesarean section, uterine myomectomy)
 • may history ng medical conditions (e.g. hypertension, pre-eclampsia, eclampsia, heart disease, diabetes, thyroid disorder, morbid obesity, moderate to severe asthma, epilepsy, renal disease, bleeding disorders)
 • may iba pang risk factors na maaaring lumabas sa kasalukuyang pagbubuntis (e.g. premature contractions, vaginal bleeding) na kinakailangan ng na pangangalaga.

 1. Magkano ang bayad sa panganganak sa SafeBirth?

De kalidad at abot kayang presyo ang handog ng SafeBirth. Kung kayo ay miyembro ng PhilHealth at may kumpletong hulog, wala na kayong kailangan bayaran kapag midwife ng SafeBirth ang magpapaanak sa inyo. Para sa iba pang katanungan, maaring tumawag sa pinakamalapit na SafeBirth clinic (Click here for the contact number and sitemap).


 1. Ano ang covered ng Phillhealth?

Kasama sa Maternity Care Package ng PhilHealth ang facility fee sa labor at recovery, 24 hours room and board accommodation, basic medicines sa Normal Spontaneous Delivery case, professional fee sa midwife o doctor (partial payment), mga medical supply at consumables, at isang post-partum consultation.

Para naman kay baby, covered ng PhilHealth ang paunang gamot at bakuna (BCG, Vit K, Hepa, Erythromycin eye drops), isang consultation sa Pediatrician at basic newborn screening (6 disorders).

Ang PhilHealth ay para lamang sa Normal Spontaneous Delivery. Hindi sinasagot ng PhilHealth ang mga kundisyon na kinakailangan ng Ob-Gyne emergency interventions, Pedia baby catch, mga intravenous na gamot na kailangan padaanin sa dextrose (kapag kinakailangan), at mga karagdagang supplies katulad ng maternity pads, antibiotics, dextrose, at iba pa.


 1. Bukas ba kayo 24 oras? Paano kung manganak kami sa alanganing oras?

Para sa iyong check-up, maaring magpunta sa:

 • Congressional, Litex-Commonweath at Novaliches Branch:

Mon to Sun: 08:00 am to 11:00 pm

 • Tatalon Branch:

Mon – Sat: 9:00am – 6:00pm; Sun: 9:00 am – 3:00 pm

Dahil sa kayo ay alaga ng SafeBirth, handang magbukas ng ano mang oras o araw para sa inyong labor/delivery. Tawagan o i-text lang ang inyong medical provider o nurse para ipaalam ang inyong kalagayan.


 1. Magkano ang bayad sa konsultasyon?

Abot-kaya ang konsultasyon sa SafeBirth. Ang regular price ng konsultasyon ay ang sumusunod:

Midwife – 150 php

Doktor (General Practitioner) – 250 php

Doktor (Family Medicine) – 300 php

Doktor (OBGyne) – 350 php

Doktor (Pediatrician) – 350 php

Para sa nais gumamit ng Antenatal Care (check-up) benefit ng PhilHealth o iba pang katanungan, maaaring magtext o tumawag sa mga SafeBirth clinics (Click here for the contact number and sitemap.


 1. Bakit pa kailangan na tingnan ng doktor kung regular naman kami na nagpapatingin sa midwife?

Mahuhusay ang mga midwives sa SafeBirth pero kasama sa patakaran ng SafeBirth na patingnan din ang pasyente sa isang OB Gynecologist bago siya manganak. Ito ay para makasigurado na maaring manganak ng normal ang pasyente. Dahil din dito matutukoy at matutugunan ang panganib ng pagbubuntis. Sa ganitong paraan, makatitiyak na magiging maayos at ligtas ang panganganak ng pasyente.


 1. Hanggang ilang oras pwede manatili sa SafeBirth kapag bagong panganak?

Iminumungkahi ng SafeBirth na manatili ang nanay at ang kanyang sanggol sa pagitan ng 8 hanggang 24 oras sa clinic para sila ay maobserbahan. Ito ay bilang pagtitiyak na ligtas at maayos ang kalagayan ng mag-ina bago sila payagang umuwi sa bahay.


 1. Paano kung magkaron ng kumplikasyon habang nagli-labor?

Para sa kaligtasan ng pasyente, kapag may nakitang kumplikasyon o problema sa panahon ng pagli labor, agad itong ire-refer sa ospital. Ang referral hospital ng SafeBirth ay Quirino Memorial Medical Center at East Avenue Medical Center. Dala-dala ang referral form at kumpletong laboratory examinations, sasamahan ng medical provider ang pasyente sa kanyang napiling ospital hanggang siya ay ma-admit.


 1. Paano ang proseso kung gusto ko maging miyembro ng PhilHealth?

Ang PhilHealth ay di lamang magagamit sa panganganak. Maaari niyo rin itong magamit kapag ang isang lehitimong miyembro ng inyong pamilya ay nagkasakit. Ang kabuuang hulog sa buong taon na kailangan bayaran ay P2,400.00. Maaari kayong tulungan ng SafeBirth para maging PhilHealth member. Tumawag sa pinakamalapit na SafeBirth clinic para malaman kung paano nila kayo matutulungan (Click here for the contact number and sitemap).


 1. Paano kung wala akong kakayahan na hulugan ang PhilHealth?

Kung hindi naman po natin kaya ang halagang 2,400, maaari din po kayong mag-apply bilang isang indigent member ng Philhealth. Kailangan lang po ay sundin ang sumusunod na hakbang:

 1. Punan ang PhilHealth Member’s Registration Form (PMRF) mula sa SafeBirth.
 2. Humingi ng certificate of indigency sa inyong barangay at humingi ng medical certificate sa pinakamalapit na brgy health center.
 3. Magpunta lamang po kayo sa Social Service Department (SSD) sa QC City Hall para makakuha ng PhilHealth endorsement.
 4. Dalhin ang endorsement letter at ang nasagutan na PMRF sa PhilHelath office at antayin ang inyong Member’s Data Record (MDR) at PhilHealth ID.

  11. Sino ang magpoproseso ng birth certificate ni baby? 

   

  SafeBirth ang nagpoproseso sa Civil Registry Office ng birth certificate ni baby kaya makatitiyak kayo na maayos ang pagrehistro ng pagkakakilanlan ng inyong anak. Kailangan lamang ay ipasa ninyo ang mga kailangang dokumento para maayos at mabilis itong maproseso. Para sa mga kasal, magdala lamang ng kopya ng marriage contract. Kung hindi naman, cedula ng tatay at nanay ni baby at bayad sa notaryo na P100 ang kinakailangan.