About SafeBirth

Ang SafeBirth Lying-in Clinic ay isang birthing facility na naglalayong mapabuti ang kalusugan at kaligtasan ng bawat ina at sanggol.

Pinapanatili nitong malinis ang lugar at sanitized ang lahat ng kagamitan. May sapat na training ang mga midwife at doktor ayon sa patakaran ng ligtas na panganganak.

Magalang at matulungin ang mga staff. Mayroon ding referral system upang madaling mailipat ang pasyente sa ospital kung kailangan.

Higit sa lahat, abot-kaya ang serbisyo sa SafeBirth!


For more details, you  can download our brochures from the links below:

Brochure 1

Brochure 2