BATANG 1000 (First 1000 Days)

SAPAT BA ANG FOLIC ACID MO, MOMMY? KUNG HINDI, BAKA MAGKA-DIPRENSYA SI BABY.

“MOMMY, PARANG MAY DIPRENSYA PO ANG BABY N’YO.” Kinakatakutang matanggap ng bagong panganak na mommy ang balitang ‘yan. Pero ang katotohanan ay may mga sanggol sa Pilipinas ang pinapanganak na may diprensya. At may kinalaman dito ang kakulangan ng Folic Acid sa katawan nila at ng kanilang mommies.

ANO ANG FOLIC ACID?

Ang Folic Acid ay isang essential nutrient na tumutulong sa paglikha ng bagong cells sa katawan. Ang katawan ng tao ay binubuo ng halos 30 trillion cells. At araw-araw may bagong cells na nalilikha. Buhok, balat – iba’t ibang bahagi ng katawan – may kinalaman ang Folic Acid diyan.

BAKIT MAHALAGA ANG FOLIC ACID?

Isa sa pinaka-kritikal na papel ng Folic Acid ay ang pag-develop ng neural tube ni baby. Ang neural tube ay ang bahagi ng katawan na magiging utak at gulugod (spinal cord) niya. Nabubuo ang neural tube sa gitna ng ika-apat hanggang ika-anim na linggo ni baby sa sinapupunan ng isang ina. Kaya sa mga sumusubok o nagpaplano pa lamang mabuntis, siguraduhing sapat na ang Folic Acid natin.

ANO ANG PWEDENG MANGYARI ‘PAG KULANG ANG FOLIC ACID?

Kapag kulang sa Folic Acid si baby, maaaring maging sanhi ito ng problema sa utak katulad ng Anencephaly o ‘di kaya’y magkaroon ng Spina Bifida, isang kondisyong nakakaapekto sa gulugod.

Ang Anencephaly ay ang ‘di tamang pagbuo ng utak at bungo. Kapag nangyari ito, maaapektuhan ang pag-develop ng cerebrum na siyang nagkokontrol ng pagkilos ni baby tulad ng paggapang at paglakad.

Ang Spina Bifida naman ay ang ‘di tamang pagbuo at pagsara ng gulugod. Sa mga karaniwang kaso ng spina bifida, malubha ang pagkasira ng nerves na nagreresulta sa kapansanan sa pag-ihi o pagdumi, at pamamanhid ng kamay at paa.

PAANO MASISIGURONG SAPAT ANG FOLIC ACID?

Recommended ng doktor na uminom tayo ng 400mcg (0.4mg) ng Folic Acid araw-araw as early as isang buwan bago magbuntis. Dahil hindi nakakalikha ng Folic Acid ang ating katawan, kinakailangan nating umasa sa pagkaing meron nito tulad ng berdeng gulay (spinach, broccoli) at prutas (papaya, banana}.

Pero para makasigurado uminom tayo ng supplements tulad ng Iron + Folic Acid (United Home FERSULFATE PLUS+) at Folic Acid (United Home NATAFOL).

Ang United Home FERSULFATE PLUS+ ay may 60mg ng Iron na tumutulong para iwas-anemia tayong mga mommies at 250mcg (0.25mg) Folic Acid na tumutulong naman para sa iwas-diprensya ang ating mga babies. Maaring uminom ng isang tableta kada araw ayon sa reseta o payo ng inyong doktor.

Ang United Home NATAFOL naman ay may 5mg ng Folic Acid. Mainam ito para matulungan ang wastong pagbuo ng neural tube ni baby. Maaaring uminom ng isang tableta araw-araw hanggang sa unang trimester ng inyong pagbubuntis ayon sa magiging payo ng inyong doktor.

Kaya Mommies, sagana dapat tayo sa Folic Acid para ligtas at wasto ang pagbuo ni baby sa ating sinapupunan.

Ang United Home FERSULFATE PLUS+ ay P3.50/tablet SRP at ang United Home NATAFOL naman ay P4.75/tablet SRP. Available ang mga ito sa SafeBirth clinics at mabibili rin sa leading drugstores nationwide tulad ng Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, at online sa Shopee at Lazada.

Leave a Reply