BATANG 1000 (First 1000 Days)

BAKIT MAHALAGA ANG NEWBORN SCREENING?

newborn-screening

Walang hihigit pa sa saya at sabik ng isang magulang lalo na sa unang pagkakataong makapiling at mahagkan ang kaniyang anak.   Pero hindi ba nakakapanlumo kung matuklasan ng isang magulang na may matinding karamdaman ang anak na maaari palang maagapan kung nalaman lang ng mas maaga?

nbs-poster
 

Poster mula sa DOH at UP National Institutes of Health bilang paalala sa kahalagahan maisagawa ang NBS ng maaga

 

Ang mga sanggol na may congenital metabolic disorder ay mukhang normal pagkapanganak.  Ang congenital metabolic disorder ay maaaring mauwi sa mental retardation o maagang pagkamatay.  Hindi agad lumalabas ang mga sintomas nito, kung kaya hindi nalalaman ang kondisyon ng sanggol.  Hindi naaagapan ang mga sakit na maaari sanang bigyang lunas kung nalaman at naipasuri sa tamang panahon.

Ang newborn screening (NBS) ang sagot dito.  Sa pamamagitan ng NBS, ang mga kondisyong ito ay maaaring malaman bago pa lumabas ang mga sintomas. Mabibigyan kaagad ng karampatang lunas upang maiwasan ang mental retardation o maagang pagkamatay. Kung maisasagawa ang Newborn Screening sa lahat ng bangong panganak, 33,000 na sanggol kada taon, o 87 na sanggol araw-araw, o 4 na sanggol sa bawat oras ang maisasalba sa mental retardation o maagang pagkamatay.

Naisabatas na ang paggawa nito sa pamamagitan ng Newborn Screening Act of 2004 (RA 9288).  Anim na kondisyon ang kasalukuyang sinusuri, at narito ang epekto sa sanggol kung maisasagawa ang NBS pagkapanganak:

 

doh-newborn-screening
 

Source:  Department of Health, Philippines

 

Tandaan, Mommies!  Una, ang mga sakit na ito ay laganap sa mga sanggol sa ating bansa. Pangalawa, ang ng mga epekto ng mga kondisyon na ito (tulad ng mental retardation, anemia, stunted growth, cataracts, atbp.) ay maaring agapan kung malalaman ng maaaga. At pangatlo, ang lunas (treatment) sa mga kondisyon na ito ay makukuha sa ating bansa.

Narito ang ilan pang paalaala tungkol sa Newborn Screening:

  1. Ang NBS ay bahagi ng Philhealth Newborn Care Package
  1. Ang NBS ay nararapat na isagawa makalipas ang 24 hanggang 72 oras pagkapanganak.
  1. Ang NBS ay maaaring gawin ng mga sumusunod: doktor, nars, medical technologist o nasanay na midwife.
  1. Maaaring magpa-newborn screening sa mga ospital, lying-in o paanakan, health centers, at pribadong klinik.
  1. Siguraduhing tama ang address at contact number na iiwan sa ospital o health facility. Kapag positibo ang resulta, ipa-konsulta kaagad sa pinakamalapit na ospital o espesyalista ang sanggol.

Mahalagang lisensyado ang inyong midwife, doktor, at maging ang inyong ospital o lying in para mabigyan kayo ng tamang impormasyon tungkol sa proseso na ito.  Huwag magatubiling magtanong sa pinakamalapit na SafeBirth branch sa inyo: https://safebirthclinic.com/contact/.

 

Sources:

http://www.newbornscreening.ph

http://www.savebabies.org

http://www.clanchildhealth.org

 

 

 

Leave a Reply