BATANG 1000 (First 1000 Days)

Bakit Mahalaga Ang First 1000 Days Ni Baby?

Nakasalalay sa uri ng pagalaga ng ina sa kaniyang sarili at kanyang anak sa loob ng First 1000 days ang kinabukasan ng isang bata na maging matalino, maliksi, matagumpay at kapakipakinabang sa pamilya at lipunan.

Sa First 1000 days nahuhubog ang mental at pisikal na pangangatawan ni baby. Nagsisimula ito sa pagbubuntis hanggang sa ika-2 taon ni baby. Batay sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa nutrisyon sa panahong ito ay makaaapekto kay baby ng habambuhay at hindi na ito maaaring mabawi ang marapat na ambag sa kanyang pisikal at mental development. Hindi makakabuo ng sapat na resistensya ang bata na makaaapekto sa kanyang paglaki, pag-aaral at pagtatrabaho sa hinaharap.

Maaaring maiwasan ito kung pahahalagahan ng bawat ina ang kanilang nutrisyon sa First 1000 days nila ni baby. Mahalagang gawin ang sumusunod sa First 1000 days:

Para kay mommy:
Mommy Book-02

  • Regular na pagpapatingin sa mga health medical providers tulad ng midwife, doktor o nars sa unang tanda ng pagbubuntis
  • Uminom ng multivitamins na may folic acid at ferrous sulfate para sa mental and pisikal na development ni baby
  • Pagpapabakuna ng tetanus toxoid para maiwasan ang neonatal tetanus
  • Pagkain ng mga masusustansiyang pagkain (Go, Grow, and Glow)
  • Manganak lamang sa malinis at ligtas na paanakan katukad ng ospital o lying-in upang masigurado ang kaligtasan ni mommy at baby

Para kay baby: Mommy Book-13

  • Tanging gatas ng ina lamang ang ipainom sa unang anim (6) na buwan.
  • Magpa Newborn Screening upang matiyak na walang metabolic disorder
  • Regular na pagpunta sa health center o clinic para sa schedule ng check-up o bakuna
  • Pagpapakain ng mga masusustansyiang pagkain (Go, Grow and Glow) simula sa ika-anim na buwan ng sanggol

Ilan pa lamang ito sa mga maaaring gawin upang itaguyod ang mabuting pundasyon sa magandang kinabukasan ni baby.

Ang malnutrisyon ay isa sa nakababahalang suliranin sa Pilipinas. Tinatayang 3.4M na bansot na bata at may mahigit 300,000 na batang may edad 5 taong gulang ang kulang sa timbang. Maaaring matugunan ito sa Unang Isang Libong Araw (First 1000 Days).

Ngayong taon, ang National Nutrition Council (NNC) at Department of Health (DOH) ay nangangampanya sa kahalagahan ng First 1000 days ni baby na pinamagatang, “First 1000 Days ni baby pahalagahan para sa malusog na kinabukasan”. Hinihikayat din nila ang iba’t ibang samahan na makilahok upang higit na maraming nanay at baby ang maging malusog sa kanilang First 1000 days.

100days

Nakikiisa ang SafeBirth sa kampanya ng ating gobyerno sa pamamagitan ng Batang 1000 program.  Layunin ng programang ito na tiyaking malusog ang bawat nanay at sanggol sa pamamagitan ng ibat-ibang mga gawain sa komunidad na lalahukan ng mga ina.

Panoorin ang video para sa karagdagang impormasyon, i-click ang link na ito: BATANG 1000 PROGRAM.

Leave a Reply